DE OPLEIDING TOT TRAINER HNR (HET NIEUWE RIJDEN) CAT. B-C-D

..........................................................................................................................................

Indien u rij-instructeur bent en u wilt een rol gaan spelen in de verplichte bijscholing voor vrachtauto- en touringcarchauffeurs, dan doet u er verstandig aan om de opleiding tot Trainer HNR te volgen. Deze tweedaagse opleiding verzorgen we in Nieuwegein. Op verzoek en bij een deelname van minimaal 10 leerlingen verzorgen we de opleiding op locatie en in Best.

Deze opleiding geldt als 1 dag bijscholing voor rij-instructeurs.
Deze opleiding geldt als 7 uren nascholing voor chauffeurs code 95.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

Examens handig naast de deur

De opleiding sluit u af met een staatsexamen, dat wordt afgenomen door INNOVAM, het officiële exameninstituut voor de Nederlandse rijschoolwereld. Dit instituut bevindt zich binnen enkele honderden meters van onze schoolgebouwen in Nieuwegein, Best en Zwolle. Dit biedt grote voordelen voor u als cursist. De VerkeersAcademie is het enige opleidingsinstituut, dat u die faciliteit kan bieden. Voor heel Nederland geldt Nieuwegein als examenplaats.

..........................................................................................................................................

Toelatingseisen

Om de lessen te volgen moet u in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat voor de categorie waarvoor u uw instructiebevoegdheid wilt halen.

..........................................................................................................................................

Opleiding

De opleiding tot Trainer HNR bestaat uit 4 dagdelen.
Dag 1 omvat de theorie van Het Nieuwe Rijden. Een week later volgt op de ochtend dagdeel 3 van de theorie.

In samenspraak met u maken we een planning voor de praktijklessen. Tijdens het dagdeel praktijk gaan we middels onder andere praktijklessen invulling geven aan instructie geven over HNR. 

Voor de praktijklessen kunt u gebruik maken van uw eigen voertuig. Is dit voor u niet mogelijk, dan kan De VerkeersAcademie een voertuig ter beschikking stellen. Hier zijn echter meerkosten aan verbonden voor de categorieen C en D.

.......................................................................................................................................... 

U was al Trainer HNR?
 

Voor al gecertificeerde trainers startte in april 2008 een omruilactie van het al behaalde HNR-trainerscertificaat tegen een SN/IBKI-bevoegdheidspasje ‘HNR-trainer’.  

De oude HNR-trainerscertificaten waren nog geldig tot 1 september 2008, sindsdien zijn uitsluitend de bevoegdheidspasjes geldig. Nieuw gecertificeerde trainers krijgen een bevoegdheidspasje dat 5 jaar geldig is, gerekend vanaf de datum dat ze hun examen hebben behaald. Na 5 jaar moeten zij aan een hercertificering deelnemen. Deze hercertificering na 5 jaar geldt ook voor de huidige HNR-trainers. 

Deze hercertificeringstraining duurt 3 dagdelen. De kosten bedragen in dat geval € 295,=.

..........................................................................................................................................

U bent vrachtauto of buschauffeur?

Als u dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de training aan ons doorgeeft kunnen wij u aanmelden bij het CCV. Deze training telt dan voor 7 uren mee in het kader van de nascholing voor beroepschauffeurs, de zogenaamde code 95. De kosten hiervoor bedragen € 100,=.

..........................................................................................................................................

Cursuskosten


Trainer HNR B, C of D  
Opleidingskosten €   695,=

Examenkosten

€   360,=

Trainer HNR B en C of D  
Opleidingskosten €   895,=
Examenkosten €   720,=
Bijscholing Trainer HNR  
Alleen de theorie €   200,=


Startdata Nieuwegein 

Klik hier

.......................................................................................................................................... 


Deel deze opleiding via sociale media